Skip to main content

Västerbron, 180-10140-1, är en vägbro över Riddarfjärden på Långholmen. Bågbro, byggd 1935, med flera spännvidder varav den längsta 204 m, konstruktionslängden 602 m och bredden 26 m. Segelfri höjd är 23,2 m.

Karta https://goo.gl/maps/rOX6B

Arbete utfört av Sting
2014 – Inspektion av åkbara inspektionsbryggor