Skip to main content
Category

Projekt

Kompositprojekt

By Projekt

Under vintern/våren 2015/2016 var Sting delaktiga i ett projekt på Chalmers inom kompositområdet. Eleverna fick i uppgift att ta fram fördelar/nackdelar med kompositmaterial vid utbyte av en gång-och cykel bro jämfört med en traditionell bro i stål samt även ta fram en teknisk lösning. Kursen heter IKOT (Integrerad Konstruktion Och Tillverkning) och är en del inom civilingenjörsprogrammet maskin i årskurs 2. Projektet togs fram i ett samarbete mellan Sting och INXIDE AB, som är ett företag i Trollhättan med erfarenhet av konstruktion/tillverkning i komposit.

Badpool Frihamnen – Pöl Harbour

By Projekt

Pöl Harbour är en flytande utomhusbassäng som ligger i Göta Älv utmed Kvillepiren i Frihamnen, Göteborg. Bassängens yttermått är ca 26 m lång och 8,5 m bred med djupen 2 m resp. 1,2 m. Poolen byggdes inför Göteborgs 400-årsjubiluem som äger rum år 2021 samt en del i förverkligandet av Vision Älvstaden. Intill badet ligger även en allmän bastu.

Området kallas Jubileumsparken och här finns bl.a. också en rollerderby bana (Rullevi), odlingskultur och manumentalmålning.

Karta https://goo.gl/maps/lL8i9

Arbeten utförda av Sting
2015 – Konstruktion av flytande pool samt landgång

Olidans kraftstation

By Projekt

Olidans kraftstation ligger i Göta Älv i Trollhättan. År 1905 köptes företaget ”Nya Trollhätte Kanalbolag” och ombildades till ett statligt verk, svenska statens första vattenkraftprojekt. År 1909 ombildades företaget på nytt och fick då namnet ”Kungliga Vattenfallsstyrelsen”, senare Vattenfall. Bygget påbörjades 1907 och första aggregatet togs i bruk i mars 1910 medan det åttonde aggregatet sattes i drift 1914 vilket gav kraftverket en kapacitet på 250 kubinmeter/sek. 1921 hade kraftverket byggs ut med ytterligare fem aggregat.

Idag går 10 st av dessa, tre aggregat är avställda p.g.a. otillräcklig vattenkapacitet enligt gällande vattendom. Fallhöjden är 32 m, effekten 130 MW och en årsproduktion på 1260 GWh/år.

Under andra världskriget var Olidan utrustad med luftvärnskanoner på taket vilka plockades bort vid krigsslutet 1945. Kraftstationen är idag kulturminnesmärkt.

Karta https://goo.gl/maps/rOc89

Arbeten utförda av Sting
2014 – Utbyte hydraulaggregat

Vargöns kraftverk G1

By Projekt

Vargöns kraftverk ligger i Göta Älv vid Vargön, byggd 1931-1934 och invigd 30 maj 1934. Vid detta kraftverk regleras höjden på hela Vänern. Kraftverket innehöll ursprungligen två turbiner men byggdes under 1980-talet ut med ytterligare en turbin som togs i drift i februari 1989. Fallhöjd 5,2 m, effekt 34 MW och en normal årsproduktion på 165 GWh/år.

Karta https://goo.gl/maps/qxaNO

Arbeten utförda av Sting
2015 – Projekterat förbättringar av kylanläggningen på G1

Angeredsbron

By Projekt

Angeredsbron är en vägbro, 14-713-1, över E6, Göta Älv, E45 och Norge/Vänerbanan vid Agnesberg. Balkbro, byggd 1979, med längsta spännvidd 129 m, konstruktonslängden 902 m och bredden 16,9 m. Segelfri höjd på 47 m och fri bredd på 16,95 m. Årsdygnstrafiken är ca 15 700 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/eGyRz

Arbeten utförda av Sting
2015 – Utbyte av pendellager vid länkled 3/4
2015 – Modifiering av kamerafästen

Munkedal vägport

By Projekt

Munkedal vägport km 109+777, 3500-958-1, är en järnvägsbro över GC-bana på bandelen Uddevalla-Strömstad. Balkbro, byggd 1929, med spännvidden 7,6 m, totala brolängden 8 m och bredden 2,45 m. Bron har en fri höjd på 3,6 m.

Karta https://goo.gl/maps/W9Jo4

Arbeten utförda av Sting
2015 – Granskning av bärighetsberäkning