Skip to main content

Vargöns kraftverk ligger i Göta Älv vid Vargön, byggd 1931-1934 och invigd 30 maj 1934. Vid detta kraftverk regleras höjden på hela Vänern. Kraftverket innehöll ursprungligen två turbiner men byggdes under 1980-talet ut med ytterligare en turbin som togs i drift i februari 1989. Fallhöjd 5,2 m, effekt 34 MW och en normal årsproduktion på 165 GWh/år.

Karta https://goo.gl/maps/qxaNO

Arbeten utförda av Sting
2015 – Projekterat förbättringar av kylanläggningen på G1