Skip to main content

Tranchells gångbro, 1480-2685-1, gång- och cykelbro vid Lindholmen i Göteborg. Klaffbro, byggd 1990, med spännvidden 6 m, total brolängd 26 m och bredden 3 m. Avstånd till högsta högvattenyta är 1,5 m. Elhydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/IUSLo

Arbeten utförda av Sting
2013 – El- och maskininspektion
2013 – Projektering av nytt el- och styrsystem