Skip to main content

Tingstadstunneln är en vägtunnel, 14-581-1 (västra tunnelröret) och 14-581-2 (östra tunnelröret), i Göteborg. Byggd 1967, längd 454,5 m med dubbla tunnelrör. Fri höjd och årsdygnstrafiken är ca 48 000 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/2zFQJ

Arbeten utförda av Sting
2009 – Byggledning gällande el och belysning
2010 – Brandskåp
2013-2014 – Genomförande av regelbundna utbildningar i arbetsmiljöarbete fr driftarbete i komplexa tunnelanläggningar (Ordnings- och skyddsregler)
2014 – Framtagande av säkerhetsdokument inför en övergång till TEN-T vägnätet och gällande EU-direktiv