Skip to main content

Vägbro, 23-413-1, över Ströms Vattudal vid Strömsund, norra Jämtland. Snedkabelbro, byggd 1956, med största spännvidden 182,6 m, konstruktionslängden 332 m och bredden 12,5 m. Årsdygnstrafiken är ca 5 400 fordon/dygn.

När bron stod färdig var den världens största snedkabelbro.

Karta https://goo.gl/maps/vY914

Arbete utfört av Sting
2014 – Inspektion av havererad åkvagn
2015 – Projektering utbyte av maskineri