Skip to main content

Vägbro, 2-1903-1, över Strömma kanal vid Strömma i Värmdö kommun. Dubbelklaffbro, byggd 1999, med flera spännvidder varav den längsta 13 m, konstruktionslängden 21 m och bredden 13,5 m. Hydrauliskt maskineri. Fri bredd i kanalen är 8 m, avstånd till Medel vattenyta är 2,7 m och årsdygnstrafiken är ca 8 365 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/DrJq5

Arbeten utförda av Sting
2014 – Teknikstöd
2016 – Huvudinspektion el och maskin