Skip to main content

Smögenbron är en vägbro, 14-333-1, över sund vid Bäckevik. Balkbro, byggd 1970, med flera spännvidder varav den längsta är 27,5 m, konstruktionslängden är 399 m och bredden 10,5 m. Avstånd till högsta högvattenyta är 27,2 m och årsdygnstrafiken är ca 5 000 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/BHGJp

Arbeten utförda av Sting
2007 – Kontroll/felsökning på katodskydd pelare 8, zon 2, panel 2
2011 – Utbyte farledsbelysning