Skip to main content

Gång- och cykelbro i stål över Smedstadsbäcken, Linköping, och till det nya bostadsområdet Vallastaden som ska byggas. Bron kommer att bli 23 m lång, 4 m bred och väga 32 ton.

Karta https://goo.gl/maps/ZCPJj

Arbeten utförda av Sting
2014 – Konstruktion av gång- och cykelbro