Skip to main content

Riksvägsbron är en vägbro, 5-612-1, över Göta Kanal i Motala. Två enkelklaffbroar med rullsegment och pendelbockar, byggda 1974, med spännvidden 12,5+4,4 m. totala längden 43 m och bredden 24,1 m. Hydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/HUZSj

Arbeten utförda av Sting
2015 – Inspektion

Next Post