Skip to main content

Öresundsbron är en vägbro över Öresund som binder samman Sverige (Malmö) och Danmark (Köpenhamn). Högbron är en snedkabelbro, byggd 2000, där huvuddelen har spännvidden 490 m och de två sidospannen spännvidder på 160 m vardera. Bron består förutom högbron även av två anslutningsbroar, den östra som förbinder högbron med Lernacken och den västra som förbinder högbron med den konstgjorda ön Peberholm (Pepparholmen). Detta ger bron en total längd på 7 845 m och bron har bredden 31,5 m och en segelfri höjd på 57 m. År 2011 var årsdygnstrafiken ca 19 000 fordon/dygn (2009).

Bron är en kombinerad järnvägs- och motorvägsbro med dubbelspårig järnväg på nedre däcket och en fyrfilig motorväg med vägren på övre däcket.

http://se.oresundsbron.com

Karta https://goo.gl/maps/936RO

Arbeten utförda av Sting
2013 – Visualisering av vaxfyllning i kabelförankringar
2013 – Förslag på åkvagn