Skip to main content

Vägbro, 4-12-1, över Mälaren vid Kvicksund, Södermanlands län. Klaffbro, byggd 1976, med spännvidden 51,5 m, konstruktionslängden 156 m och bredden 19 m. Den segelfria höjden är 4,5 m och årsdygnstrafiken är ca 10 800 fordon/dygn.

Kvicksundsbron är egentligen två broar som även leder järnvägstrafiken över sundet. Se Kvicksundsbron, järnvägsbro.

Karta https://goo.gl/maps/UOkBp

Arbete utfört av Sting
2014 – Tekniskt stöd
2015 – Granskning av klassningsberäkning
2016 – Upprättande av arbetsbeskrivning för beläggningsbyte
2017 – Huvudinspektion el och maskin