Skip to main content

Vägbro, 19-28-1, över Arbogaån i Kungsör. Klaffbro, byggd 1963, med spännvidden 12,8 m, konstruktionslängd 58 m och bredden 13 m. Segelfri höjd 2,7 m och årsdygnstrafiken är ca 5 000 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/u3bg4

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd
2017 – Huvudinspektion el och maskin