Skip to main content

Vägbro, 16-1-1, över Göta kanal i Karlsborg, Rödesund. Enkelklaffbro, byggd 1987, med spännvidden 15,9 + 4,6 m, konstruktionslängden 29 m och bredden 13,2 m. Avstånd till medel högvattenyta är 0,2 m  och årsdygnstrafiken är ca 7 000 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri med stående cylindrar och fast vridlager.

Karta https://goo.gl/maps/gYvaL

Arbete utfört av Sting
2007 – Kontroll vid renovering cylindrar
2008 – Inspektion
2016 – Konstruktion av gångplattform
2016 – Konstruktion av nytt styrsystem
2016 – Huvudinspektion el och maskin

Next Post