Skip to main content

Kanalbron i Säffle är en vägbro, 17-182-1, över Säffle kanal. Klaffbro, byggd 1962, med en spännvidd på 18,6 m, konstruktionslängden 28 m och bredden 18 m. Avstånd till medel vattenyta är 3,3 m. Elhydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/7o0uS

Arbeten utförda av Sting
2009 – El- och mekinspektion
2010 – Utredning kanalen
2012 – Håltagning betongprov
2013 – Motvikt, klaffkammare, manöverhus, PLC-byte, vridaxlar, inspektion målning, kabeldragningar
2015 – Utbyte körbaneplåt och GC-baneplåt