Skip to main content

Vägbro över över Frändeforsån, 15-1411-1, i Brålanda. Samverkansbro, byggd 2014, med en spännvidd på 22 m, konstruktionslängden 23 m och bredden 6,5 m. Bron har en årsdygnstrafik på 168 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/qKayWSZWsQJ2

Arbete utfört av Sting
2014 – BL av samverkansbro

Next Post