Skip to main content

Charlottenborgsbron är en vägbro, 5-608-1, över Göta Kanal i Motala. Enkelklaffbro med rullsegment och pendelbockar, byggd 1983, med en spännvidd på 12,3 m, konstruktionslängden 22 m och bredden 14,4 m. Avstånd till Medel vattenyta är 4,7 m. Hydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/OlTE6

Arbeten utförda av Sting
2015 – Inspektion