Skip to main content

Vägbro över Göta kanal i Brunnsby. Rullbro, byggd 1906 på Motala Verkstad, som ligger tvärsöver den nedre slusskammaren till Brunnsby dubbelsluss. Vid slussning öppnas bron. Elmekaniskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/1GAjj

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd