Skip to main content

Brinkebergskulle sluss är den första slussen i Göta älv sett från Vänern. Byggd 1916 med maxmåtten längd 88 m, bredd 13,2 m, djup 5,4 m. Lyfthöjden är 6 m och här är Vänerns nivå över havet 43,8 m. Slussen förbinder Karls grav, som är en grävd förlängning av viken Vassbotten i Vänern, med Göta älv.

Brinkebergskulle sluss, vilken ligger bredvid den nuvarande, färdigställdes år 1752 och konstruerades av Christopher Polhem.

Karta https://goo.gl/maps/TXyGt

Arbete utfört av Sting
2013 – Utbyte av varmvattenpannor sluss 1
2014 – Tagit fram handlingar för inspektionslandgångar/-plattformar
2015 – Deltagit i oförstörande provning av infästning samtliga slussportar i Trollhätte kanal