Skip to main content

Vägbro, 5-54-1, över Göta kanal vid Borensberg. Klaffbro, byggd 1938 (överbyggnaden utbytt 1996), med spännvidden 11,7 m, konstruktionslängden 12 m och bredden 8,2 m. Avstånd till medel högvattenyta är 0,6 m och årsdygnstrafiken är ca 2 500 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri med liggande lyftcylindrar samt pendelbockar.

Karta https://goo.gl/maps/ORTuj

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd
2014 – Projektering av inträngningsskydd
2017 – Projektering sjökanalisation
2017 – Huvudinspektion el och maskin

Next Post