Skip to main content

Vägbro, 21-935-1, över Storsjön vid Åsunda. Bro av typen holländsk klaff, byggd 1994, med en spännvidd på 15,9 m, konstruktionslängden 16 m och bredden 9 m. Avstånd till högsta högvattenyta är 1,4 m och årsdygnstrafiken är ca 2 800 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri och klaff med liggande hydraulcylindrar.

Karta https://goo.gl/maps/Er4Iy

Arbeten utförda av Sting
2013 – Elinspektion
2013 – PL utbyte  av bomdriv och vägsignaler samt delar av TV-bevakning
2016 – Huvudinspektion el och maskin