Skip to main content

Ruda

By Projekt

Vägbro över Göta kanal i Ruda. Rullbro, byggd av Motala Verkstad år 1850, med spännvidden 7,5 m, konstruktionslängden 15 m och bredden 3,5 m. Elhydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/NYpl4

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd

Brunneby

By Projekt

Vägbro över Göta kanal i Brunnsby. Rullbro, byggd 1906 på Motala Verkstad, som ligger tvärsöver den nedre slusskammaren till Brunnsby dubbelsluss. Vid slussning öppnas bron. Elmekaniskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/1GAjj

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd

Motala järnvägsbro

By Projekt

Järnvägsbro, 3500-5917-1, över Göta kanal. Svängbro, byggd 2012, med konstruktionslängden 108 m och bredden 11 ,965 m. Avstånd till Medel högvattenyta är 3,62 m. Hydrauliskt lyft- och svängmaskineri.

Karta https://goo.gl/maps/pRP5f

Arbeten utförda av Sting
2011 – BL mek och el
2012 – Huvudinspektion stål och el
2014 – Tekniskt stöd
2016 – Huvudinspektion el och maskin
2017 – Komplettering serviceplattformar

Norsholm, svängbro

By Projekt

Vägbro, 5-130-1, över Göta kanal vid Norsholms station (inre bron). Svängbro, byggd 1984, med spännvidden 10,1 m, konstruktionslängden 23 m och bredden 8,2 m. Avstånd till vattenyta är ca 3,2 m och årsdygnstrafiken är ca 830 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri, elektriska domkrafter.

Karta https://goo.gl/maps/uZeMd

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd
2017 – Huvudinspektion el och maskin
2018 – Uppmätning klaffspets och kilcylindrar

Kungsör, landsvägsbron

By Projekt

Vägbro, 19-28-1, över Arbogaån i Kungsör. Klaffbro, byggd 1963, med spännvidden 12,8 m, konstruktionslängd 58 m och bredden 13 m. Segelfri höjd 2,7 m och årsdygnstrafiken är ca 5 000 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/u3bg4

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd
2017 – Huvudinspektion el och maskin

Tosteröbron

By Projekt

Tosteröbron, 4-8-1, är en vägbro över Strängnässundet i Strängnäs. Svängbro, byggd 1936, med spännvidderna 30,3 + 30,3 m, konstruktionslängd 301 m, bredden 8,8 m och en segelfri höjd på 2,8 m.

Karta https://goo.gl/maps/CMYUp

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd

Borensberg

By Projekt

Vägbro, 5-54-1, över Göta kanal vid Borensberg. Klaffbro, byggd 1938 (överbyggnaden utbytt 1996), med spännvidden 11,7 m, konstruktionslängden 12 m och bredden 8,2 m. Avstånd till medel högvattenyta är 0,6 m och årsdygnstrafiken är ca 2 500 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri med liggande lyftcylindrar samt pendelbockar.

Karta https://goo.gl/maps/ORTuj

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd
2014 – Projektering av inträngningsskydd
2017 – Projektering sjökanalisation
2017 – Huvudinspektion el och maskin

Sjöbacka

By Projekt

Vägbro, 5-70-1, över Göta kanal SV Sjöbacka. Rullbro, byggd 1954, med längsta spännvidden 8,4 m, konstruktionslängden 20 m och bredden 3,5 m. Avstånd till högsta högvattenyta är 0,8 m och årsdygnstrafiken är ca 80 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri, fjärrmanövrerad från Ruda.

Karta https://goo.gl/maps/ZIjbF

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd
2015 – Renovering drivning
2017 – Huvudinspektion el och maskin

Ljung västra kanalbro

By Projekt

Vägbro, 5-69-1, över Göta kanal vid Ekholmen i Linköpings kommun. Rullbro, byggd 1890 (överbyggnaden utbytt 1988), med spännvidden 8,1 m, konstrukrionslängden 9 m och bredden 3,7 m. Avstånd till medel högvattenyta är 0,7 m och årsdygnstrafiken är ca 650 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri.

Vid denna bro finns dubbla spännportar uppsatta (dessa användes till att tömma kanalen på vatten vid reparationer då Göta kanal har flera långa sträckor utan slussar som kan lösa detta problem).

Karta https://goo.gl/maps/jefzN

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd
2017 – Huvudinspektion el och maskin

Berg

By Projekt

Vägbro, 580-115-1, över Göta kanal vid Berg i Linköpings kommun. Klaffbro, byggd 1999, med spännvidden 20,45 m, konstruktionslängden 26 m och bredden 12 m. Elhydrauliskt maskineri med stående lyftcylindrar.

Karta https://goo.gl/maps/giHKI

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd

Norsholm klaffbro

By Projekt

Vägbro, 5-200-1, över Göta kanal vid SO Norsholms station. Klaffbro, byggd 1954, med spännvidderna 5,5 + 15,5 m, konstruktionslängden 22 m och bredden 14 m. Avstånd till högsta högvattenyta är 3 m och årsdygnstrafiken är ca 2 800 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri med liggande lyftcylindrar samt pendelbockar.

Karta https://goo.gl/maps/BlfTJ

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd
2014 – Projektering av inträngningsskydd
2016 – Konstruktion av arbetsplattform klaffnos
2017 – Vägning av klaff, mätning av hydraulik, kontroll av givare klaffspets, flankspel kuggbanor och givare pendelbockar
2017 – Konstruktion komplettering givare pendelbockar
2017 – Huvudinspektion el och maskin

Björnavad (Västerby)

By Projekt

Vägbro, 5-339-1, över Göta kanal vid N Västerby i Norrköpings kommun. Rullbro, byggd 1954, med längsta spännvidden 8,3 m, konstruktionslängden 9 m och bredden 4 m. Avstånd till högsta högvattenyta är 1,3 m och årsdygnstrafiken är ca 400 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/vqm5J

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd
2015 – Inspektion av brofunktion avseende bommar samt väg- och sjötrafiksignaler
2017 – Konstruktion av rörskydd
2017 – Huvudinspektion el och maskin

Vänneberga

By Projekt

Vägbro, 5-340-1, över Göta kanal i Söderköping. Rullbro, byggd 1958, med längsta spännvidden 8,4 m, konstruktionslängden 9 m och bredden 4 m. Avstånd till medel högvattenyta är 0,9 m och årsdygnstrafiken är ca 370 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/aV7Rn

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd
2015 – Projektering av nya givarfästen
2017 – Huvudinspektion el och maskin