Skip to main content

Friends Arena

By Projekt

Multiarenan, tillika Sveriges nya nationalarena för fotboll, Friends Arena, öppnades 2012 med plats för 50 000 sittande åskådare och 65 000 platser vid konsertarrangemang. Planstorlek 105 x 68 m och takhöjd 33 m. Sting konstruerade arenans öppningsbara tak.

Karta https://goo.gl/maps/ew5Ef

Arbeten utförda av Sting
2011 – Projektledning vid montage av öppningsbart tak
2012-2013 – Öppning och stängning av tak
2014 – ff – Underhåll och service av öppningsbart tak

Mariebergsbron

By Projekt

Mariebergsbron (f.d. lilla Essingebron), 180-10185-1, är en vägbro i Stockholms län. Balkbro, byggd 1937,  med flera spännvidder varav den längsta 29,6 m, konstruktionslängden 114 m och bredden 8 m. Segelfri höjd är 11,2 m.

Karta https://goo.gl/maps/zE8DG

Arbete utfört av Sting
2014 – Inspektion av åkbara inspektionsbryggor

Västerbron

By Projekt

Västerbron, 180-10140-1, är en vägbro över Riddarfjärden på Långholmen. Bågbro, byggd 1935, med flera spännvidder varav den längsta 204 m, konstruktionslängden 602 m och bredden 26 m. Segelfri höjd är 23,2 m.

Karta https://goo.gl/maps/rOX6B

Arbete utfört av Sting
2014 – Inspektion av åkbara inspektionsbryggor

Saltsjöbron

By Projekt

Saltsjöbron, 2-1901-1, är en vägbro över Södertälje kanal på Viksängsvägen i Södertälje. Dubbelklaffbro, byggd år 2000, med spännvidden 78 m, konstruktionslängden 436 m varav klaffar 60 m och bredden 12,5 m. Hydrauliskt maskineri. Fri höjd i farled 26 m och årsdygnstrafiken är ca 10 575 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/LKgXT

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd
2017 – Huvudinspektion el och maskin

Tottnäs

By Projekt

Vägbro, 2-275-1, vid Tottö gård över sund till Oxnö och Torö i Nynäshamns kommun. Svängbro, byggd ursprungligen 1929, ombyggd i omgångar, spännvidden 13,7 + 13,7 m, konstruktionslängden 68 m, totala brolängden 75 m varav svängspann 28 m och bredden 5 m. Hydrauliskt maskineri. Avstånd till medel vattenyta är 1 m och årsdygnstrafiken ca 1 570 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/IVbMt

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd
2016 – Huvudinspektion el och maskin

Strömma

By Projekt

Vägbro, 2-1903-1, över Strömma kanal vid Strömma i Värmdö kommun. Dubbelklaffbro, byggd 1999, med flera spännvidder varav den längsta 13 m, konstruktionslängden 21 m och bredden 13,5 m. Hydrauliskt maskineri. Fri bredd i kanalen är 8 m, avstånd till Medel vattenyta är 2,7 m och årsdygnstrafiken är ca 8 365 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/DrJq5

Arbeten utförda av Sting
2014 – Teknikstöd
2016 – Huvudinspektion el och maskin

Tappström

By Projekt

Vägbro, 2-231-1, över Tappström mellan Ekerö och Lovö i Ekerö kommun. Klaffbro, byggd 1973, med spännvidden 13,9 + 5,5 m, konstruktionslängden 102 m varav klaff ca 12 m och bredden 14 m. Hydraulisk maskineri med pendelbockar. Avstånd till Medel högvattenyta är 6m och årsdygnstrafiken är ca 16 960 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/h1YoJ

Arbeten utförda av Sting
2014 –  Teknikstöd
2017 – Huvudinspektion el och maskin

Nockeby

By Projekt

Vägbro, 2-228-1, över Mälaren mellan Drottningholm och Bromma vid Nockeby i Ekerö och Stockholm kommun. Svängbro, byggd 1972, med svängspannet 82 m, spännvidden 40,1 + 39,9 m, konstruktionslängden 620 m, totala brolängden 695 m och bredden 16,4 m. Elektriskt maskineri. Avstånd till Medel högvattenyta är 12,5 m årsdygnstrafiken ca 19 260 fordon/dygn.

Kartor https://goo.gl/maps/1q5FS

Arbeten utförda av Sting
2014 – Teknikstöd
2015 – Ombyggnation regelgivare
2016 – Syn av maskineri inför breddning av klaff
2016 – Huvudinspektion el och maskin
2016 – Utbyte dämpare och centreringsanordning

Eriksund

By Projekt

Vägbro, 2-140-1, över Håtunaviken vid Eriksund mellan Enköping och Sigtuna i Sigtuna och Upplands-Bro kommun. Svängbro, byggd 1931, med svängspannet 35 m, spännvidderna 17,4 + 17 m, konstruktionslängden 78 m och bredden 5,9 m. Hydrauliskt maskineri. Avstånd till Medel högvattenyta är 0,8 m och årsdygnstrafiken är ca 5 495 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/oMGgX

Arbete utfört av Sting
2014 – Teknikstöd
2016 – Huvudinspektion el och maskin

Stäket

By Projekt

Vägbro, 2-24-1, över Almarestäket vid Stäket mellan Kallhäll och Kungsängen i Järfälla och Upplands-Bro kommun. Svängbro, byggd ca 1910, flyttad från Södertälje till Stäket år 1925, spännvidderna 21,9 + 13,4 m, konstruktionslängden 55 m och bredden 7,4 m. Hydrauliskt maskineri. Avstånd till Medel vattenyta är 1,9 m och årsdygnstrafiken är ca 2 595 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/B3N86

Arbete utfört av Sting
2014 – Teknikstöd
2016 – Särskild inspektion – stål
2017 – Reparation fläns
2017 – Utbyte körbana
2017 – Huvudinspektion el och maskin

Klintsundet

By Projekt

Vägbro, 2-622-1, på Ljusterö, mellan Östra och Västra Lagnö, i Vaxholms kommun. Handdriven svängbro med spännvidden 14,6 + 14,6 m, konstruktionslängden 47 m och bredden 4 m. Avstånd till högsta högvattenyta är 2 m och årsdygnstrafiken är ca 215 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/dv7Kk

Arbete utfört av Sting
2014 – Teknikstöd
2016 – Huvudinspektion el och maskin

Bagghus

By Projekt

Vägbro, 2-215-1, över Väddö kanal vid Bagghus i Norrtälje kommun. Olikarmad svängbro, byggd 1939, med spännvidderna 14,8 + 25,3 m, konstruktionslängden 51 m och bredden 6,8 m. Elektriskt driven, maskineri utbytt 2014. Avstånd till medel högvattenyta är 5,5 m och årsdygnstrafiken är ca 869 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/J071P

Arbete utfört av Sting
2014 – Teknikstöd

Älmsta

By Projekt

Vägbro, 2-11-1, över Väddö kanal i Älmsta mellan Norrtälje och Grisslehamn i Norrtälje kommun. Klaffbro, byggd 1969, med längsta spännvidden 25 m, konstruktionslängden 52 m och bredden 12 m. Hydraulisk klaff med pendelbockar. Avstånd till högsta vattenyta är 2,7 m och årsdygnstrafiken ca 4 100 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/w0Z5W

Arbete utfört av Sting
2014 – Teknikstöd
2016 – Huvudinspektion el och maskin

Händelöbron

By Projekt

Händelöbron, 581-28-1, är en järnvägs- och vägtrafikbro över Motala Ström i Norrköpings kommun. Klaffbro, byggd 1963, konstruktionslängden 116 m varav klaff 47 m och bredden 9,9 m. Elektriskt maskineri och panamahjul.

Karta https://goo.gl/maps/JRHNP

Arbeten utförda av Sting
2014 – Teknikstöd

Brådtom

By Projekt

Rullbro över Göta kanal i Brådtom. Byggd 1850 av Motala verkstad och manövreras manuellt. Ligger tre kilometer söder om Norsholm. Bron ligger avdragen under sommarsäsongen men rullas på vintern ut för att kunna användas av gående och cyklister.

Bron låg från början i Norsholm men flyttades år 1879 till Brådtom.

Karta https://goo.gl/maps/ekopI

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd