Skip to main content

Hardangerbrua

By Projekt

Hardangerbron är en hängkabelbro på vägen från Hardanger till Bergen i Norge. Bron är 1 310 m lång och 14,5 m bred. Byggstart 2009 och färdigbyggd 2013. Den går mellan två bergstunnlar och i den norra tunneln finns det en insprängd rondell. Bron är tvåfilig med 200 m höga pyloner och har gång- och cykelbana samt en årsdygnstrafik på ca 2000 fordon/dygn.

Bron är dessutom 30 m längre än Golden Gate-bron.

Karta https://goo.gl/maps/V50WU

 

Humber Bridge

By Projekt

Humer Brigde, byggd 1981, är en hängkabelbro i närheten av Kingston upon Hull, England. Total brolängd är 2 220 m, längsta hängspann är 1 410 m och bredd 28,5 m.

Inför reparationen av bärkablarna på Älvsborgsbron gjordes ett studiebesök på Humber Bridge. Man byggde även om åkvagnarna som används på Humber att passa Älvsborgsbron.

Karta https://goo.gl/maps/L3tq2

Kedjebron, Budapest

By Projekt

Kedjebron, Széchenyi Lánchíd Kettenbrücke, i Budapest stod klar 1849 och är därmed idag den äldsta förbindelsen över floden Donau. Bron är belägen mellan Buda och Pest, västra och östra sidan av Budapest, Ungerns huvudstad. Bron totala längd är 375 m och det längsta spannet mäter 202 m.

Karta https://goo.gl/maps/Wbk2R