Skip to main content

Kompositprojekt

By Projekt

Under vintern/våren 2015/2016 var Sting delaktiga i ett projekt på Chalmers inom kompositområdet. Eleverna fick i uppgift att ta fram fördelar/nackdelar med kompositmaterial vid utbyte av en gång-och cykel bro jämfört med en traditionell bro i stål samt även ta fram en teknisk lösning. Kursen heter IKOT (Integrerad Konstruktion Och Tillverkning) och är en del inom civilingenjörsprogrammet maskin i årskurs 2. Projektet togs fram i ett samarbete mellan Sting och INXIDE AB, som är ett företag i Trollhättan med erfarenhet av konstruktion/tillverkning i komposit.

Riksvägsbron i Motala

By Projekt

Vägbro, 5-612-1, över Göta kanal i Motala. Klaffbro, byggd 1974, med spännvidden 12,5 + 4,4 m, konstruktionslängden 43 m och bredden 24,1 m. Avståndet till högsta högvattenyta är 0,89 m

Bro Dernäs

By Projekt

Vägbro över avloppskanal N Åtorp, 15-1900-1, Brålanda. Samverkansbro, byggd 2014, med en spännvidd på 18 m, konstruktionslängden 19 m och bredden 6 m. Bron har en årsdygnstrafik på 480 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/bCFjcRz99QB2

Arbete utfört av Sting
2014 – BL och stålinspektion

Badpool Frihamnen – Pöl Harbour

By Projekt

Pöl Harbour är en flytande utomhusbassäng som ligger i Göta Älv utmed Kvillepiren i Frihamnen, Göteborg. Bassängens yttermått är ca 26 m lång och 8,5 m bred med djupen 2 m resp. 1,2 m. Poolen byggdes inför Göteborgs 400-årsjubiluem som äger rum år 2021 samt en del i förverkligandet av Vision Älvstaden. Intill badet ligger även en allmän bastu.

Området kallas Jubileumsparken och här finns bl.a. också en rollerderby bana (Rullevi), odlingskultur och manumentalmålning.

Karta https://goo.gl/maps/lL8i9

Arbeten utförda av Sting
2015 – Konstruktion av flytande pool samt landgång

Olidans kraftstation

By Projekt

Olidans kraftstation ligger i Göta Älv i Trollhättan. År 1905 köptes företaget ”Nya Trollhätte Kanalbolag” och ombildades till ett statligt verk, svenska statens första vattenkraftprojekt. År 1909 ombildades företaget på nytt och fick då namnet ”Kungliga Vattenfallsstyrelsen”, senare Vattenfall. Bygget påbörjades 1907 och första aggregatet togs i bruk i mars 1910 medan det åttonde aggregatet sattes i drift 1914 vilket gav kraftverket en kapacitet på 250 kubinmeter/sek. 1921 hade kraftverket byggs ut med ytterligare fem aggregat.

Idag går 10 st av dessa, tre aggregat är avställda p.g.a. otillräcklig vattenkapacitet enligt gällande vattendom. Fallhöjden är 32 m, effekten 130 MW och en årsproduktion på 1260 GWh/år.

Under andra världskriget var Olidan utrustad med luftvärnskanoner på taket vilka plockades bort vid krigsslutet 1945. Kraftstationen är idag kulturminnesmärkt.

Karta https://goo.gl/maps/rOc89

Arbeten utförda av Sting
2014 – Utbyte hydraulaggregat

Vargöns kraftverk G1

By Projekt

Vargöns kraftverk ligger i Göta Älv vid Vargön, byggd 1931-1934 och invigd 30 maj 1934. Vid detta kraftverk regleras höjden på hela Vänern. Kraftverket innehöll ursprungligen två turbiner men byggdes under 1980-talet ut med ytterligare en turbin som togs i drift i februari 1989. Fallhöjd 5,2 m, effekt 34 MW och en normal årsproduktion på 165 GWh/år.

Karta https://goo.gl/maps/qxaNO

Arbeten utförda av Sting
2015 – Projekterat förbättringar av kylanläggningen på G1

Angeredsbron

By Projekt

Angeredsbron är en vägbro, 14-713-1, över E6, Göta Älv, E45 och Norge/Vänerbanan vid Agnesberg. Balkbro, byggd 1979, med längsta spännvidd 129 m, konstruktonslängden 902 m och bredden 16,9 m. Segelfri höjd på 47 m och fri bredd på 16,95 m. Årsdygnstrafiken är ca 15 700 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/eGyRz

Arbeten utförda av Sting
2015 – Utbyte av pendellager vid länkled 3/4
2015 – Modifiering av kamerafästen

Munkedal vägport

By Projekt

Munkedal vägport km 109+777, 3500-958-1, är en järnvägsbro över GC-bana på bandelen Uddevalla-Strömstad. Balkbro, byggd 1929, med spännvidden 7,6 m, totala brolängden 8 m och bredden 2,45 m. Bron har en fri höjd på 3,6 m.

Karta https://goo.gl/maps/W9Jo4

Arbeten utförda av Sting
2015 – Granskning av bärighetsberäkning

Hamnbron

By Projekt

Hamnbron är en vägbro, 5-181-1, över Göta Kanal i Motala. Enkelklaffbro med rullsegment och pendelbockar, byggd 1939, med spännvidderna 5 + 11,5 m, konstruktionslängd 20 m och bredden 10 m. Avstånd till Medel vattenyta är 1,6 m. Hydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/cvfMZ

Arbeten utförda av Sting
2015 – Inspektion

Treöresbron

By Projekt

Treöresbron är en gång- och cykelbro, 583-48-1, över Göta Kanal vid Svarta gatan i Motala. Olikarmad svängbro med ponton, byggd 1970, med längsta spännvidden 20,2 m, konstruktionslängden 29 m och bredden 2,5 m. Höjd över vattenytan är ca 0,4 m. Manuell/mekanisk manövrering.

Karta https://goo.gl/maps/Xqq6C

Arbeten utförda av Sting
2015 – Inspektion

Charlottenborgsbron

By Projekt

Charlottenborgsbron är en vägbro, 5-608-1, över Göta Kanal i Motala. Enkelklaffbro med rullsegment och pendelbockar, byggd 1983, med en spännvidd på 12,3 m, konstruktionslängden 22 m och bredden 14,4 m. Avstånd till Medel vattenyta är 4,7 m. Hydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/OlTE6

Arbeten utförda av Sting
2015 – Inspektion

Borenshultsbron

By Projekt

Vägbro, 5-63-1, över Göta kanal i Borenshult, Motala. Rullbro, byggd 1951, med spännvidden 8 m, konstruktionslängden 8 m, totala brolängden 16 m och bredden 3,5 m. Avstånd till högsta vattenyta är 0,9 m. Hydrauliskt maskineri.

På platsen låg tidigare en bro byggd 1823.

Karta https://goo.gl/maps/1Pemx

Arbeten utförda av Sting
2015 – Inspektion

Strømsund bru

By Projekt

Strømsund bru är en väg bro i Kopervik, Norge. Enarmad klaffbro byggd 1978 och som idag är nationellt skyddad då det var den första bron i Norge med hydraulisk drift. Bron har en spännvidd på 29 m, bredden 6,5 m och en segelfri höjd på 2,7 m.

Karta https://goo.gl/maps/9HiiH3

Arbeten utförda av Sting
2013 – Projektering av nytt relästyrt el- och styrsystem

Gamla Lyrestad E20

By Projekt

Gamla Lyrestad E20 var en vägbro, 16-574-1, över Göta kanal (södra bron) vid Lyrestads kyrka. Enkelklaffbro, byggd 1967, med en spännvidd på 5 + 13 m, konstruktionslängden 22 m och bredden 12,9 m. Avstånd till högsta högvattenyta är 0,6 m och årsdygnstrafiken är ca 3 400 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri med stående lyftcylindrar samt pendelbockar. Broklaffen byttes ut vintern 2012-2013.

Karta Karta https://goo.gl/maps/Y2esC

Arbeten utförda av Sting
2008 – Inspektion
2010 – Proj. utbyte klaff och manöverhus
2011 – Ombyggnation mekanik, lager, pendelbockar och vridaxel
2011 – Utbyte hydraulaggregat
2013 – Utbyte klaff, BL stål
2017 – Serviceplattformar

Södertälje kanal lyftbro, järnvägsbro

By Projekt

Södertälje kanal lyftbro, 3500-5832-1, över Södertälje kanal. Järnvägsbro, byggd 2010, med spännvidden 57,7 m, konstruktionslängden 198 m och bredden 12,3 m. Den segelfria höjden när bron ligger i tågtafikläge (nere) är 26 m och i maximalt upplyft läge är den segelfria höjden 41,5 m. Bron behöver inte öppnas fullt varje gång då öppningshöjden kan anpassas till båten eller fartygets höjd upp till maxhöjd. Elmekaniskt maskineri.

De fyra pylonerna är 60 m höga och gjutna i röd betong.

Karta https://goo.gl/maps/MsblJ

Arbete utfört av Sting
2014 – Analys av missljud
2015 – Garantibesiktning
2016 – Förbesiktning inför garantibesiktning huvuddel 2
2017 – Huvudinspektion el och maskin