Skip to main content

Slusstrappan är en av tre vilka är belägna i Gamle Dal och de inhyser slussleder från år 1800, år 1844 och år 1916. Slussen som används idag invigdes 1916 och har moderniserats under hand. Maxmåtten är längden 88 m, bredden 13,2 m och djupet 5,4 m. Nivåskillnaden i den s.k. Bergkanalen är 32 m vilket övervinns av slusstrappans fyra slussar, sluss två till fem från Vänern i Göta älv. Området är kulturminnesmärkt.

Karta https://goo.gl/maps/3N9lx

Arbeten utförda av Sting
2008 – Utbyte av Sjöfartsverkets vridluckor till nya rostfria med hydraulisk drift samt absolutgivare
2015 – Deltagit i oförstörande provning av infästning samtliga slussportar i Trollhätte kanal