Skip to main content

Viskantunneln är en vägtunnel, 13-638-1, vid Brobergen i Varberg. Byggd 1981 med längden 265 m och fri höjd på 4,7 med dubbla tunnelrör (västra och östra) och en årsdygnstrafik på ca 11 800 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/tgLce

Arbeten utförda av Sting
2008 – Tunnelbelysningsstyrning
2009 – Tunnelbelysningsstyrning
2013 – PLC kompletterades med larm