Skip to main content

Vindötunneln är en vägtunnel, 14-702-1, på länsväg 160. Byggd 1966, längd 485 m lång, enkelt tunnelrör. Fri höjd är 4,6 m och årsdygnstrafiken är ca 4 650 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/aFwXV

Arbete utfört av Sting
2009 – Styrning av tunnelbelysning
2012 – Inspektion
2014 – Batteribyte PLC

Next Post