Skip to main content

Västlänken är ett planerat dubbelspår för pendel. och regionaltåg, 8 km lång lång, varav ca 6 kilometer går i tunnel med underjordiska stationer i centrala Göteborg vid Göteborg C, Haga och Korsvägen. Syftet med Västlänken är att göra den lokala och regionala kollektivtrafiken mer effektiv genom att sprida ut resenärerna på fler stationer och minska på trycket på Göteborgs central.

Västlänken kommer att dras från Centralstationen norr till Haga, vidare till Korsvägen för att sedan koppla på befintlig järnväg söderut.

Trafikstart är beräknad till år 2026.

Karta https://goo.gl/maps/iQsMb

Arbeten utförda av Sting
2013-2014 – Teknikansvarig för installationsområdet vid framtagande av gemensamma krav och förutsättningar för Västlänkens Järnvägsplan och Systemhandling samt projektets expertstöd för Risk, Säkerhet och Installation.