Skip to main content

Vägbro, 16-395-1, över Göta kanal vid Vassbacken. Rullbro av stål, byggd 1959, med spännvidden 14,3 m, konstruktionslängden 15 m och bredden 4 m. Avstånd till medel högvattenyta är 1,1 m och årsdygnstrafiken är ca 400 fordon/dygn. Elmekaniskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/81b3I

Arbeten utförda av Sting
2008 – Inspektioner
2009 – Framtagning av OTB och konstruktionshandlingar (el och mek) på nytt maskineri
2016 – Huvudinspektion el och maskin

Next Post