Skip to main content

Vägbro, 5-340-1, över Göta kanal i Söderköping. Rullbro, byggd 1958, med längsta spännvidden 8,4 m, konstruktionslängden 9 m och bredden 4 m. Avstånd till medel högvattenyta är 0,9 m och årsdygnstrafiken är ca 370 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/aV7Rn

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd
2015 – Projektering av nya givarfästen
2017 – Huvudinspektion el och maskin