Skip to main content

Hamnspången är en gång- och cykelbro över Fyrisån i centrala Uppsala som förbinder Stadsträdgården med Kungsängen. Av typen holländsk bro, byggd 2012, med en spännvidd på 11 m, total brolängd 37 m, bredden 6 m och segelfri höjd 2,3 m. Ca 4 000 cyklister passerar över bron varje dag. Elhydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/LfajA

Arbete utfört av Sting
2011 – Projektering av el- & styrsystem samt stål & mekanik på den öppningsbara broklaffen.
2012 – Projektering av fjärrstyrning av broklaffen.