Skip to main content

Våghusbron (även Vågmästarbron) är en vägbro, 17-873-1, över inre och yttre hamn vid Kanikenäsholmen. Klaffbro, byggd 1977, med en spännvidd på 6,5 + 18,9 m, konstruktionslängden 36 m och bredden 15,5 m. Avståndet till medel vattenyta är 4,5 m och årsdygnstrafiken ca 11 700 fordon/dygn. Hydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/ZMCXc

Arbeten utförda av Sting
2010 – BL renovering av lås- och lyftcylindrar, hydraulaggregat- och system och trafikanordningar
2012 – Huvudinspektion el och maskin
2017 – Utredning av reservkraftsdrift