Skip to main content

Vägbro, 15-216-1, över Dalslands kanal vid Upperud. Klaffbro, byggd 1967, med en spännvidd på 6,4 m, konstrukrionslängd 10 m och bredden 4 m. Avstånd till högsta högvattenyta är 3,3 m och årsdygnstrafiken är ca 300 fordon/dygn. Hydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/U8SFY

Arbeten utförda av Sting
2009 – Nya signaler
2009 – Inspektion
2012 – Nytt elsystem
2012 – Huvudinspektion el och maskin
2013 – Utbyte el och hydraulik
2013 – FFU el och styr
2014 – BL reparation