Skip to main content

Universitetsbron i Malmö är en vägbro, 1280-360-1, över Inre Hamnen. Sväng- och snedkabelbro, byggd 2003, med längden 17 m och bredden 19 m. Elhydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/hFrIy

Arbete utfört av Sting
2012 – El- och maskininspektion