Skip to main content

Visttunnlen är en vägtunnel med två tunnelrör, 15-1757-1 resp 15-1757-2, samt tvärtunnlar, 15-1757-3, på RV40 och som sträcker sig genom södra delen av Vistberget. Tunnlarna stod färdiga år 2015 är 400 m långa med en spännvidd på 13,5 m. Tunnelrören har två filer vardera.

Karta https://goo.gl/maps/Onaj5

Arbeten utförda av Sting
2014 – Infästningssystem barriärer och infästning tunneltak

Bild från Google Maps