Skip to main content

Uddevallabron är en vägbro, 14-989-1, över Sunningesund vid Sundsvik. Snedkabelbro, byggd år 2000, med en spännvidd på 179 + 414 + 179 m, konstruktionslängden 1 712 m och bredden 23,3 m. Fri höjd i farled är 45,3 m och årsdygnstrafiken är ca 7 900 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/vpMdd

Arbeten utförda av Sting
2007 – Inspektion
2007 – Installation av kameror
2007 – Underhåll
2009 – Konstruktion av fallskydd
2010 – Installation lås och larm
2010 – Byte flyghinderljus
2010 – Underhåll
2011 – Inspektion
2011 – Underhåll åkvagn
2012 – BL utbyte åkvagn
2013 – Installation isvarning
2014-2015 – Ombyggnad av skyddshuvar
2014-2015 – Byte av pottor nedre kabelförankring
2017 – BL bättringsmålning
2017 – Inspektion hängkablar

Next Post