Skip to main content

Kärratunneln, 14-969-1 (tunnel 2) och 14-969-2 (tunnel 3), samt Sörvikstunneln, 14-987-1 (tunnel 1) och 14-987-2 (tunnel 4), även kända som Uddevallatunnlar, är två vägtunnlar belägna på RV44 i Sörvik, Uddevalla. Byggda 1976 med längderna 348,5 m resp. 210 m. Båda tunnlarna har dubbla tunnelrör (norra och södra) med en fri höjd på 5,1 m. Årsdygnstrafiken är ca 13 000 fordon/dygn i respektive tunnelrör.

Karta https://goo.gl/maps/K4CUo

Arbeten utförda av Sting

2013 – 2014 Ansvarig för installation och säkerhet vid projekteringen av säkerhetsuppgraderingen.
2015 – Projektering trafikkameror
2015-2017 – Bitr. PL och BL raster och barriärelement