Skip to main content

Treöresbron är en gång- och cykelbro, 583-48-1, över Göta Kanal vid Svarta gatan i Motala. Olikarmad svängbro med ponton, byggd 1970, med längsta spännvidden 20,2 m, konstruktionslängden 29 m och bredden 2,5 m. Höjd över vattenytan är ca 0,4 m. Manuell/mekanisk manövrering.

Karta https://goo.gl/maps/Xqq6C

Arbeten utförda av Sting
2015 – Inspektion