Skip to main content

Tosteröbron, 4-8-1, är en vägbro över Strängnässundet i Strängnäs. Svängbro, byggd 1936, med spännvidderna 30,3 + 30,3 m, konstruktionslängd 301 m, bredden 8,8 m och en segelfri höjd på 2,8 m.

Karta https://goo.gl/maps/CMYUp

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd