Skip to main content

Vägbro, 16-628-1, över Göta kanal i Töreboda. Enkelklaffbro, byggd 1993, med spännvidden 16,2 m, konstruktionslängd 22 m och bredden 10,5 m. Avstånd till högsta högvattenyta är 0,3 m och årsdygnstrafiken är ca 5 400 fordon/dygn. Vridlager med liggande hydraulicylindar.

Karta https://goo.gl/maps/0ZcJl

Arbeten utförda av Sting
2007 – Tekniskt stöd, cylinderreparation
2008 – Inspektion
2010 –  Givarfäste rälsindikering
2014 – Projektering av inspektionsplattform
2016 – Huvudinspektion el och maskin
2017 – Särskild inspektion vibrationer

Next Post