Skip to main content

Töreboda järnvägsbro, 3500-610-1, över Göta kanal vid Töreboda. Enkelklaffbro, byggd 1950, med spännvidden 10,5 m, konstruktionslängden 11 m och bredden 7,7 m. Avstånd till vattenytan är 1,5 m. Fasta vridlager, elhydrauliskt öppningsmaskineri med halvt stående lyftcylinder samt pendelbockar och elmekaniskt regelmaskineri.

Karta https://goo.gl/maps/uavlM

Arbeten utförda av Sting
2006 – Reparation av cylindrar
2008 – Förslag till cylinderdränering
2010 – Givarfäste
2016 – Huvudinspektion el och maskin