Skip to main content

Tjörnbron är en vägbro, 14-498-1, över Askeröfjordenmellan Källön och Älmön. Snedkabelbro, byggd 1981, med spännvidden 366 m, konstruktionslängden 615 m och bredden 15,2 m. Den segelfria höjden är 43 m (över MW) och årsdygnstrafiken är ca 17 600 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/0kNTg

Arbeten utförda av Sting
2011 – Inspektion
2013 – Utbyte/renovering hissar