Skip to main content

Vägbro, 16-476-1, över Göta kanal vid Tåtorp. Holländsk klaffbro, byggd 1953, med spännvidden 13,2 m, konstrukrionslängden 14 m och bredden 3,5 m. Avstånd till högsta högvattenyta är 1,2 m och årsdygnstrafiken är ca 200 fordons/dygn. Elhydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/GoPyB

Arbeten utförda av Sting
2008 – Inspektion
2016 – Huvudinspektion el och maskin