Skip to main content

Svinesundsbron är en vägbro, 14-1319-1, på E6 över Idefjorden vid Bjällvarpet. Bron förbinder Sverige och Norge. Bågbro, byggd 2005, med flera spännvidder varav den längsta är 188,46 m, konstruktionslängden 695 m och bredden 11 m. Den segelfria höjden är ca 55 m och årsdygnstrafiken ca 8 000 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/lTID3

Arbeten utförda av Sting
2009 – Framtagning av inspektionsplan (FB Engineering)
2010 – Funktionskontroll avfuktning och uppvärmning kopplat till energiförbrukning
2010 – Inspektion trafiksystem
2012 – Kontroll av varmförzinkning
2012 – Nytt passer- och låssystem