Skip to main content

Sundsvallsbron är en vägbro, 22-1224-1, över Sundsvallsfjärden. Högbro, byggd 2014, med längsta spännvidden 170 m, konstruktionslängden 1 420 m, totala längden 2 109 m och bredden 21,5 m.

Karta https://goo.gl/maps/nTAAb

Arbete utfört av Sting
2013/2014 – BL av elinstallationer, belysning och infoskyltar
Inspektion tillgänglighet/arbetsmiljö