Skip to main content

Vägbro, 15-1698-1, över Snäcke kanal vid Strömmen i Åmåls kommun. Svängbro, byggd 2012, med en spännvidd på 14,8 m, totala brolängden 17 m och bredden 5 m. Fri höjd är 3,8 m och årsdygnstrafiken ca 100 fordon/dygn. Elmekaniskt maskineri. 

Karta https://goo.gl/maps/L8Iy5

2010 – Konstruktion av ny svängbro
2010 – Stålinspektion
2012 – Huvudinspektion el och maskin

Next Post