Skip to main content

Stallbackabron är en vägbro, 15-816-1, som tillhör både riksväg 44 och 45, belägen mellan Nyberg och Överby, passerar över Göta älv precis norr om Thn. Balkbro, byggd 1981, bestående av 2 spann varav det längsta är 76,5 m, konstruktionslängden är 1 381 m och bredden 14 m. Segelfri höjd är 28 m och en årsdygnstrafik på ca 23 000 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/FbhJZ

Arbete utfört av Sting
2009 – PLC-programmering Ångvarningsystem
2010 – Installation av webbkameror inför renovering
2010-2012 Byggledning el vid kantbalksrenovering