Skip to main content

Vägbro, 4-14-1, över Mälaren vid Stallarholmen. Svängbro, byggd 1961, med spännvidderna 28 + 28 m, konstruktionslängden 172 m och bredden 10,5 m. Den segelfria höjden är 3,1 m och årsdygnstrafiken är ca 3 700 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/D1NFh

Arbete utfört av Sting
2014 – Tekniskt stöd
2016 – Huvudinspektion el och maskin