Skip to main content

Vägbro, 2-24-1, över Almarestäket vid Stäket mellan Kallhäll och Kungsängen i Järfälla och Upplands-Bro kommun. Svängbro, byggd ca 1910, flyttad från Södertälje till Stäket år 1925, spännvidderna 21,9 + 13,4 m, konstruktionslängden 55 m och bredden 7,4 m. Hydrauliskt maskineri. Avstånd till Medel vattenyta är 1,9 m och årsdygnstrafiken är ca 2 595 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/B3N86

Arbete utfört av Sting
2014 – Teknikstöd
2016 – Särskild inspektion – stål
2017 – Reparation fläns
2017 – Utbyte körbana
2017 – Huvudinspektion el och maskin